Screen captures

Datum: 19-09-2017 | Ruud van Eldik

Onder opmaak (vaak ook met het van het Engels afgeleide lay-out aangeduid) wordt verstaan hoe de opbouw van een (grafisch) ontwerp er visueel uit ziet. Het gaat dan om lettertypes, lettergroottes, kleuren, de posities op de pagina, de indeling in kolommen, waar de afbeeldingen staan, enzovoorts.

Ook in de animatiewereld is dit een veel voorkomende term; tijdens het creatieproces van een tekenfilm wordt de omzetting van het script via visuele vormgeving in beeld gebracht aan de hand van een storyboard, waarbij naderhand elke sequence apart wordt uitgetekend of gelay-out. Dit is als het ware het technisch plan van een scène die naderhand door de animator verder wordt uitgewerkt volgens de instructies die op de lay-outs terug te vinden zijn.

Onder meer bij kranten en bij webpagina‘s is de opmaak belangrijk. Een goede opmaak zorgt ervoor dat de informatie gemakkelijk te herkennen en te lezen is. Gedrukte media (kranten en tijdschriften) worden opgemaakt met behulp van DTP. Een grafisch ontwerper maakt een zogenaamd stramien of grid, waarin een DTP’er de tekst kan laten inlopen en de illustraties kan plaatsen.

De opmaak (Engels: layout) wordt dus strikt onderscheiden van de inhoud (Engels: content).

Met het woord opmaak wordt ook de afdeling in een drukkerij aangeduid waar het opmaken en vormgeven plaatsvindt. Ook de tekstcorrectie wordt er uitgevoerd. Soms werken er ook tekenaars, die de afbeeldingen natekenen die niet beschadigd of ingescand mogen worden.

Affiliates

Een goeie tip van brad Hassley is om een resources page te maken, van bijvoorbeeld de gebruikte productie tools. De resources kunnen als affiliates dienen, en inkomsten genereren. Ook in de footer is daar ruimte voor. Bijvoorbeeld in de vorm van partners.

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam rem, nesciunt saepe.

Follow us